Hur kan man hitta en bra användning för ordet “bristfälligt”? Så här, kanske: Jag måste vara ifred och syssla med mitt eget tänkande, hur bristfälligt det än är.